Od 5 000 do 50 000 zł jest do wzięcia w programie grantowym Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło na organizację wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, fundacje, kluby sportowe. LGD Zielone Światło w celu przygotowania ogłoszenia naboru na projekty grantowe, dopracowania katalogu kosztów, kwalifikowalności wydatków, prosi wszystkie zainteresowane organizacje o przedstawienie swoich pomysłów przez wypełnienie „Fiszki grantowej” do 30.11.2017 r.

FISZKA GRANTOWA