Krośnieńscy radni zdecydowali o powstaniu Spółdzielni Socjalnej Rzeka. Krosno Odrzańskie, razem ze Stowarzyszeniem Pracowników i Przyjaciół Warsztatów Terapii Zajęciowej Synergia wyciąga rękę do osób z niepełnosprawnością intelektualną i zapewnia im miejsce, w którym będą mogli pracować, odbywać staże i praktyki.

Pierwszym działaniem podjętym przez nowoutworzoną Spółdzielnię Socjalną Rzeka będzie otwarcie restauracji, w której zatrudnienie znajdzie na początek pięciu podopiecznych krośnieńskich Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na bulwarze przy Porcie Rzecznym już w przyszłym roku powstanie Fish Club – miejsce, w którym będzie można zjeść regionalne rybne dania i napić się dobrej kawy. W planach Spółdzielni Socjalnej Rzeka jest także rozszerzenie profilu działalności m.in. o usługi sprzątające czy otwarcie pralni. Spółdzielnia socjalna to specyficzna firma , której celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych. Jej istotą jest prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej poprzez pracę osób w niej zrzeszonych. Spółdzielnia socjalna posiada z jednej strony cechy firmy (prowadzenie działalności gospodarczej), z drugiej strony cechy organizacji pozarządowej.
Pieniądze na otwarcie Spółdzielni Socjalnej Rzeka w wysokości 126 tysięcy zł zostały pozyskane z programu „Rozkręcamy społeczny biznes” współfinansowanego z Unii Europejskiej.