Okres jesienno-zimowy to najtrudniejsze miesiące dla osób bezdomnych, starszych, samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i zdrowotnej oraz dla wszystkich, którzy w tym okresie wymagają wsparcia i pomocy ze strony służb społecznych.

W okresie zimowym, szczególnie osoby bezdomne są narażone na wiele niebezpieczeństw związanych z wychłodzeniem organizmu, odmrożeniem, a w rezultacie z utratą zdrowia lub życia. Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka - każdą informację o osobach starszych, samotnych, bezdomnych, których nie znamy, a wydaje nam się, że potrzebują pomocy przekażemy odpowiednim służbom. Informujmy o każdej zauważonej osobie, która siedzi na przystanku, w parku, a także będącej pod wpływem alkoholu lub znajdującej się w sytuacji mogącej spowodować wychłodzenie organizmu - Nie przechodźmy obok takich ludzi obojętnie. Zareagujmy i poinformujmy odpowiednie służby. Pamiętajmy, że od naszego zaangażowania i pomocy może zależeć czyjeś życie. Czasem wystarczy tylko jeden telefon - apeluje Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego.
W sytuacjach zagrożenia należy zadzwonić po pomoc na numery alarmowe:
986 – Straż Miejska
997 – policja (w szczególności w godzinach wieczornych i nocnych)
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
112 – służby ratownicze
W okresie od listopada do marca działa infolinia dla bezdomnych, czyli całodobowy bezpłatny numer z telefonów stacjonarnych dla osób potrzebujących zapewnienia schronienia – 987.
Mieszkańcy Gminy krosno Odrzańskie mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej. W dniach wolnych od pracy, w godzinach wieczornych i nocnych należy zaś informować bezpośrednio policję. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, działając zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej, od 1 listopad do 31 grudnia 2017 r. wszystkie osoby bezdomne, które potrzebują schronienia przed zimnem będzie kierował do schroniska dla osób bezdomnych MARKOT w Lutynce oraz do noclegowni Koła Zielonoświątkowego Zbór w Świebodzinie.