Ochotniczy Hufiec Pracy ruszył z projektem Od szkolenia do zatrudnienia. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych od 18 do 24 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 • bierne zawodowo (niezarejestrowane w Urzędzie Pracy), nieuczące się
 • w wieku od 18 do 24 lat
 • posiadające niskie kwalifikacje zawodowe lub ich brak
 • W projekcie mogą wziąć również udział osoby z niepełnosprawnościami.


W ramach projektu przewidziano:

 • kursy prawa jazdy kat. B
 • kursy zawodowe (np. sprzedawcy-fakturzysty z obsługą kasy fiskalnej, spawacza, operatora wózka jezdniowego, organizatora usług gastronomicznych i inne)
 • kursy językowe
 • kursy komputerowe
 • kreowanie wizerunku połączone z usługą stylisty
 • zajęcia z doradcą zawodowym oraz wsparcie psychologiczne
 • trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium

Uczestnicy mają zapewnione:

 • dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia
 • catering w trakcie zajęć grupowych
 • stypendium szkoleniowe lub stażowe
 • ubezpieczenie NNW

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej http://www.lubuska.ohp.pl/strona/od-szkolenia-do-zatrudnienia-430 oraz pod nr tel. 68 383 50 22.

Informacje są także udzielane w Ochotniczym Hufcu Pracy w Krośnie Odrzańskim przy ul. Szkolnej 1.