Informujemy, że zgodnie z poleceniem Wojewody Lubuskiego, 28 września 2017 roku (czwartek), w godzinach 12.00 - 12.30, na terenie Krosna Odrzańskiego zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych. Zostaną nadane następujące sygnały akustyczne:
- ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.,
- odwołanie alarmu - ciągły dźwięk syreny, trwający 3 min.