W 2017 roku 1 września wypada w piątek. Oznacza to, że dzieci po raz pierwszy po wakacjach wrócą do szkoły w poniedziałek 4 września 2017 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. dotyczącym organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1245) zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września danego roku.

Jeżeli 1 września wypada w piątek lub sobotę, to zajęcia rozpoczynają się w najbliższy dzień roboczy po 1 września, czyli w poniedziałek. Dzięki temu rok szkolny jest nieznacznie krótszy, a wakacje dłuższe. Powyższe zasady nie dotyczą przedszkoli. Tutaj rok szkolny rozpoczyna się 1 września br.

W szkołach na terenie Gminy Krosno Odrzańskie uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się wg następującego planu:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim, ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21 (aula szkolna)
- godz. 9.45

Szkoła Podstawowa nr 2 w Krośnie Odrzańskim, ul. Moniuszki 30
- godz. 10.00 klasy I-III,
- godz. 11.00 klasy IV-VI

Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3 (Hala Sportowo – Widowiskowa)
- godz. 10.00 klasy I-III,
- godz. 11.00 klasy IV-VII oraz klasy II i III gimnazjum

Szkoła Podstawowa w Radnicy
- godz. 9.00 (o godz. 8.00 msza św. w kościele parafialnym w Radnicy)

Zespół Edukacyjny w Osiecznicy, ul. Szkolna 15
- godz. 9.00 (godz. 8.15 w kościele parafialnym w Osiecznicy)

Szkoła Podstawowa w Wężyskach – gminne rozpoczęcie roku szkolnego
- godz. 10.00 ( godz. 9.00 w kościele parafialnym w Wężyskach)