W tegorocznej edycji założone zostanie 25 nowych Pracowni Orange w miastach i wsiach o populacji do 40 000 mieszkańców. Wyposażone będą w komputery, dostęp do szybkiego Internetu, urządzenie wielofunkcyjne, telewizory LCD, konsolę do gier, zestaw lofirobotów oraz zestaw mebli.

Przekazane także zostaną środki finansowe na odnowienie pomieszczenia oraz na oznakowanie lokalizacji. Zapewnione będzie wsparcie techniczne, zabezpieczenie antywirusowe sprzętu, a liderom Pracowni merytoryczne wsparcie w postaci szkoleń, tutoriali, webinariów, wizyt studyjnych i możliwości zdobycia grantów finansowych. Wszystko po to, aby Pracownia Orange była nie tylko miejscem rozwoju cyfrowych umiejętności, ale także wzmacniania lokalnych więzi i oferowała aktywności dostosowane do różnorodnych potrzeb mieszkańców.
O Pracownię Orange mogą ubiegać się zespoły, tzw. grupy inicjatywne, złożone z minimum 3 pełnoletnich osób, które wspólnie z lokalną instytucją lub organizacją przedstawią pomysły na wykorzystanie świetlicy z pożytkiem dla całej lokalnej społeczności.
Aby przystąpić do projektu należy złożyć odpowiedni wniosek w terminie do 8 września br.
Więcej informacji: https://pracownieorange.pl/