Do 3 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Można otrzymać nawet 300 000 zł. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest przyznawane w formie refundacji. Można otrzymać max. 50% kosztów kwalifikowanych, które zostały poniesione na realizacje inwestycji. Minimalna wartość dofinansowania to 10 000 zł, maksymalna – 300 000 zł.

Dotacja może być przeznaczona na:
• budowę lub modernizację budynków, które są wykorzystywane do prowadzonej działalności,
• zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, a także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej,
• nabycie urządzeń słyszących poprawie ochrony środowiska.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
• rolnicy,
• małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://dofinansowaniedlafirm.pl/zachodniopomorskie/dotacje-na-za%C5%82o%C5%BCenie-firmy/18-dotacje-na-inwestycje-w-przetw%C3%B3rstwo-produkt%C3%B3w-roln