20 tysięcy zł na otwarcie działalności gospodarczej i tysiąc zł co miesiąc przez rok na opłaty, m.in. ZUS. Do 31 lipca można nadsyłać zgłoszenia do udziału w projekcie „Kobieta liderem – kompleksowe wsparcie dla kobiet 50+ chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą.”
Do udziału w projekcie zakwalifikuje się 30 bezrobotnych kobiet m.in. z powiatu krośnieńskiego. Te, które przedstawią najlepsze pomysły na swój biznes otrzyma po 20 tysięcy na jego otwarcie. Projekt zakłada przyznanie pomocy finansowej 20 paniom.
W ramach projektu uczestniczki wezmą także udział w:
• szkoleniach przygotowujących do otwarcia działalności gospodarczej
• warsztatach psychologicznych
• indywidualnych coachingach
Pierwszeństwo w projekcie będą miały:
• osoby niepełnosprawne
• osoby bezrobotne powyżej 12 miesięcy
• osoby o niskich kwalifikacjach
Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej http://www.berg.zgora.pl/index.php/167-projekty-realizowane

Udzielane są także pod nr tel. 511 458 110. Można także zgłosić się do biura projektu, które mieści się w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2.

kobieta liderem 50 2