Młodzi mieszkańcy powiatu krośnieńskiego z szansą na płatne staże. W ramach projektu „Od stażu do angażu” 24 osoby w wieku od 18 do 29 lat mają szansę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W ramach projektu jest również możliwość darmowego zrobienia wielu atrakcyjnych kursów, w tym kursu na prawo jazdy.
Uczestnikiem projektu może zostać osoba:


• mieszkająca na terenie województwa lubuskiego (powiaty: krośnieński, zielonogórski, Zielona Góra) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego art. 25,
• w wieku 18-29 lat,
• bierna zawodowo,.
Pierwszeństwo mają kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby z terenów wiejskich.
W ramach projektu są przewidziane:
• szkolenia zawodowe
• opieka mentora
• doradztwo zawodowe
• pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej
• pomoc w uzyskaniu atrakcyjnej pracy
• dodatek relokacyjny do 4 tys. złotych
Szczegółowe informacje są dostępne pod nr tel. 792 335 900, 660 713 090 oraz na stronie internetowej http://jmm.net.pl/doangazu/

529 plakat OD STAZU DO ANGAZU