Ruszyła kampania społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego. W związku z tym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłosił konkurs „Lubuski włącznik. Lider Biznesu Społecznego”.
Konkurs jest skierowany do podmiotów ekonomii społecznej tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni (socjalnych, pracy, inwalidów i niewidomych), spółek non profit, które na lokalnym rynku oferują dobre produkty i usługi, a swoimi działaniami w sposób szczególny przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczności lub grupy osób w regionie.
Celem konkursu jest wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej z terenu naszego województwa, poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów.
Nagrodą główną jest kampania promocyjna działalności podmiotu ekonomii społecznej w mediach regionalnych. Laureat konkursu otrzyma również wyróżnienie jakości, informujące o wysokim poziomie jego produktów i usług oraz zaświadczające o ich pochodzeniu z sektora ekonomii społecznej.
Dodatkowo osoba, która wskazała laureata konkursu otrzyma nagrodę - bon o wartości 500,00 zł. Przewidziane są także inne nagrody dla wyróżnionych podmiotów.
Kapituła konkursowa przyzna również wyróżnienie w kategorii „SPEKTAKULARNA ZMIANA”. Będzie to nagroda w postaci czterodniowego wyjazdu zagranicznego do podmiotów ekonomii społecznej. Trafi ona do podmiotu, który w ostatnich dwóch latach od ogłoszenia obecnej edycji konkursu, poprzez swoją działalność, przyczynił się do rozwiązania ważnego problemu społecznego bądź podniesienia jakości życia społeczności lokalnej, w której działa.

Zgłaszającymi do konkursu mogą być:
• podmioty ekonomii społecznej chcące wziąć udział w konkursie,
• osoby fizyczne z terenu województwa lubuskiego, korzystające z usług zgłaszanego podmiotu,
• inne podmioty, organizacje, firmy, instytucje chcące wyróżnić wskazane przez siebie podmioty.

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularzy konkursowych dostępnych w wersji elektronicznej na stronie www.es.lubuskie.pl.

lubuski włącznik2
Zgłoszenia można nadsyłać do 10 września 2017 r.