Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe to projekt, który ma pobudzić grupy młodzieżowe, samorządy szkolne, studenckie do współpracy z liderami, opiekunami, a także kooperacji międzypokoleniowej, ma też promować postawy i aktywność obywatelską wśród młodych mieszkańców Województwa Lubuskiego.

Celem projektu jest budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez inicjowanie, wspieranie i promowanie inicjatyw młodych mieszkańców województwa lubuskiego, wzmacnianie zaufania i więzi między samorządem, a młodymi obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów czy wzmacniania zbieżnych wartości. Włączenie do udziału w procesie rozwoju regionu nieformalnych grup młodzieżowych oraz organizacji pozarządowych aktywizujących młodzież przyczynia się do trwałego budowania tożsamości regionalnej.

Kto może wnioskować o dotacje:
Realizatorami projektów mogą być organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne (nie mniej niż 3 osoby, z liderem – osobą pełnoletnią) z opiekunem w postaci organizacji pozarządowej, którym operator projektu zleca wykonanie zadania. Jedna organizacja pozarządowa może realizować jeden projekt, natomiast może opiekować się wieloma grupami nieformalnymi. Operator pomoże
w znalezieniu organizacji parasolowej, jeśli zgłosi się grupa z projektem.

Kiedy będzie można wnioskować o dotację:
Konkurs na przyznanie mikrodotacji zostanie ogłoszony w dniu 12 czerwca 2017 r. i potrwa do 07 lipca 2017r. Zapraszamy do udziału w konkursie. To już teraz odpowiedni moment na tworzenie własnych pomysłów i inicjatyw przez młodzież i na rzecz ludzi młodych. Szczegóły dotyczące konkursu i jego wymogów proceduralnych znajdziecie na naszej stronie www.lim.zgora.pl.

Na co może być przeznaczona dotacja?
Sfera zadań publicznych art. 4. ust. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; m. in.:
• Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
• Integracja – międzypokoleniowa, kulturowa,
• Działalność na rzecz: osób niepełnosprawnych, rozwoju wspólnot lokalnych,
• Promocja zatrudnienia,
• Innowacje,
• Promocja i organizacja wolontariatu,
• Nauka, szkolnictwo wyższe, oświata, edukacja,
• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
• Turystyka i krajoznawstwo,
• Działania na rzecz rodziny,
• Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

O jakie środki można wnioskować?
Maksymalnie do 5 tys. zł. Realizator projektu w ramach mikrodotacji musi zapewnić co najmniej 10% wkładu własnego (dotyczy wkładu osobowego).

Realizator programu
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych Zielona Góra, ul. Zacisze 17, pok. 110 i 111
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Telefon kontaktowy: (+48) 570-217-017