Do 7 lipca można otrzymać dofinansowanie na projekty zainicjowane przez młodzież i na rzecz młodzieży. Wnioski mogą składać:
- organizacje pozarządowe
- grupy nieformalne (co najmniej 3 osoby) z liderem – osobą pełnoletnią, z opiekunem w postacie organizacji pozarządowej.

Jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w konkursie i może opiekować się maksymalnie dwiema grupami nieformalnymi. Taka grupa może złożyć nawet 2 wnioski o mikrodotację.

Szczegóły na www.lim.zgora.pl oraz pod nr tel. 5701 217 017.

inicjatywy młodziezowe 5plakat