W dniu 19 czerwca 2017 r. Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/wakaty/282/57/Dyrektor/