Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi czas wyjazdów, dużego ruchu na drogach i niestety wielu wypadków drogowych. Niejednokrotnie niezbędne będą operacje ratujące życie. Między innymi dlatego Klub Honorowych Dawców Krwi przy NoOSG w Krośnie Odrzańskim organizuje kolejną już zbiórkę krwi. Krew będzie można oddać 23 czerwca, w ostatni dzień roku szkolnego, od godz. 8:30 do 12:30. Krwiobus będzie znajdował się na placu apelowym Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

krew