Na wniosek Marszałka Województwa Lubuskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na realizację inwestycji pn. "Wężyska - Chlebowo - budowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry (od km 526,9 do km 532,2 rzeki Odry), gm. Maszewo, Gubin i Krosno Odrzańskie."

W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu w załączeniu wyszczególniono numery ewidencyjne działek, na których będzie ona realizowana.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego [POBIERZ]