W ramach odbywających się ćwiczeń RENEGADE przeprowadzane są próby działania syren alarmowych. Sygnały alarmować będą o potencjalnym zagrożeniu z powietrza. Próby są elementem sprawdzania systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców.

Celem ćwiczenia RENEGADE jest zgrywanie Sił Zbrojnych RP oraz administracji publicznej podczas przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza jak również prowadzenia akcji poszukiwawczo ratowniczej w obszarze morskim i lądowym. Ćwiczenie organizowane jest przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Bierze w nim bierze udział także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Zadanie ostrzegania i alarmowania ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt.

Ćwiczenie zakończy się w dniu dzisiejszym 08 czerwca 2017 r.