W dniu 10 marca 2016 r. Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Starym Raduszcu z oddziałem zamiejscowym w Czarnowie. Szczegółowe informacje