Podczas czwartkowego spotkania z cyklu „Gmina Przyszłości” poznaliśmy zwycięzców III edycji Budżetu Obywatelskiego. Rekordowej pod względem zainteresowania mieszkańców – frekwencja wyniosła 65,8 %.

Do Urzędu Miasta wpłynęło 10 229 ankiet do głosowania. 456 zawierało błędy natury formalnej. 1136 głosów było zdublowanych, w związku z powyższym ostateczna liczba prawidłowo oddanych głosów wyniosła 8637. Spośród nich największym poparciem cieszyły się następujące zadania:

Lp. Nazwa zadania Liczba głosów Orientacyjny koszt
1. Oświetlenie ulicy w Marcinowicach
od numeru 30 B w stronę numeru 27 A.
1335 70.000,00
2. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2
w Krośnie Odrzańskim.
1089 70.000,00
3. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Krosno Odrzańskie – Łochowice na odcinku ok. 1300 m wraz z budową ścieżki rowerowej i budową jej oświetlenia oraz rozpoczęcie prac budowlanych. 1008 70.000,00
4. Doposażenie placów zabaw, montaż elementów fitness oraz doposażenie świetlic w Szklarce Radnickiej, Radnicy, Starym Raduszcu, Strumiennie, Retnie i Chojnie. 992 70.000,00
5. Budowa chodników w miejscowościach Gostchorze, Nowy Raduszec, Sarbia, Czetowice, Czarnowo poprzez zakup kostki brukowej. 979 70.000,00

Powyższe zadania zostanę wprowadzone do tegorocznego budżetu Gminy Krosno Odrzańskie, po czym zacznie się ich realizacja.

Zbiorcza lista wyników przedstawia się następująco:

 

 

Lp.

 

Nazwa zadania

 

Orientacyjny koszt*

 

Liczba głosów

1. Doposażenie skateparku w urządzenia
do skateboardingu.
64.627,00 zł 21
2. Plac zabaw przy Zespole Szkół
w Wężyskach wyposażony w urządzenia
do zajęć ruchowych, siłowych i fitness.
70.000,00 zł

708

3. Oświetlenie ulicy w Marcinowicach
od numeru 30 B w stronę numeru 27 A.
70.000,00 zł 1335
4. Powstanie nowego placu zabaw i rekreacji dla dzieci na terenie Przedszkola nr 4
w Krośnie Odrzańskim.
70.000,00 zł

580

5. Rewitalizacja placu za Biblioteką Miejską
na potrzeby "Czytelni pod chmurką".
70.000,00 zł 58
6. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Krosno Odrzańskie – Łochowice na odcinku ok. 1300 m wraz z budową ścieżki rowerowej i budową jej oświetlenia oraz rozpoczęcie prac budowlanych. 70.000,00 zł

 

 

 

1008

7. Budowa parkingu przy ul. Pułaskiego 5D-5G w Krośnie Odrzańskim – etap I. 70.000,00 zł 128
8. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2
w Krośnie Odrzańskim.
70.000,00 zł 1089
9. Budowa wydzielonego placu zabaw dla dzieci młodszych od 1 roku życia do 3 lat przy Przedszkolu nr 1 w Krośnie Odrzańskim. 56.000,00 zł

482

10. Wykonanie placu zabaw oraz ławek przy Szkole Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim. 60.000,00 zł 240
11. Budowa chodników w miejscowościach Gostchorze, Nowy Raduszec, Sarbia, Czetowice, Czarnowo poprzez zakup kostki brukowej. 70.000,00 zł

 

979

12. Doposażenie placów zabaw, montaż elementów fitness oraz doposażenie świetlic w Szklarce Radnickiej, Radnicy, Starym Raduszcu, Strumiennie, Retnie i Chojnie. 70.000,00 zł

 

 

992

13. Oświetlenie drogi w miejscowości Chyże na działce oznaczonej nr 136. 70.000,00 zł

93

14. Doświetlenie głównej alejki na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim
- od bramy wejściowej w kierunku ołtarza.
70.000,00 zł

2

15. Budowa chodnika przy ul. Nadrzecznej
w Osiecznicy, od ul. Jana Pawła II
do ul. Kościelnej.
 70.000,00 zł

627

16. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw na terenie Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy.  50.000,00 zł

0

17. Budowa sceny widowiskowej na kompleksie sportowym KPN "Tramp Osiecznica",
dz. nr 511/3 na ul. Szkolnej w Osiecznicy.
 68.282,55 zł

0

18. Budowa oświetlenia boisk treningowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim przy ul. Pocztowej 27.  70.000,00 zł

282

19. "Nowa Baszta" - rewitalizacja tarasu widokowego przy Przedszkolu nr 4 w Krośnie Odrzańskim.  70.000,00 zł 13
    RAZEM: 8637