Serdecznie zapraszamy młode organizacje pozarządowe ze stażem krótszym niż półtora roku od czasu zarejestrowania do momentu złożenia oferty, oraz grupy nieformalne i samopomocowe do ubiegania się o środki na realizację lokalnych działań w ramach projektu: "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich".

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z umową
nr 781_III/2014 z 10 września 2014 r. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza na mikrodotacje w 2016 roku w ramach projektu „Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich” środki w wysokości 315 000,00 zł, w tym:
1) dla młodych organizacji pozarządowych i grup samopomocowych posiadających osobowość prawną – 165 000,00 zł,
2) dla grup nieformalnych i grup samopomocowych nie posiadających osobowości prawnej – 150 000,00 zł.
Wnioski na realizację zadań należy składać w terminie od 1 lutego 2016 r. do 2 marca 2016 r. w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17 pok. 111, lub drogą pocztową na adres: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ,65 – 775 Zielona Góra,
ul. Zacisze 17 z dopiskiem Konkurs TRAMPOLINA w terminie jak wyżej (decyduje data stempla pocztowego).
Regulamin oraz dodatkowe informacje można znaleźć pod poniżej podanym linkiem:
http://zlop.org.pl/?p=trampolina_czytaj&id=388