W poniedziałek 1 lutego w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim (ul. Piastów 10b - Plac 11. Pułku) w godz. od 16 do 18:30 odbędą się konsultacje społeczne oraz głosowanie w sprawie zmiany nazwy powiatu. Dotychczas konsultacje miały miejsce w 6 gminach: Dąbie, Bytnica, Maszewo, Bobrowice, gminie Gubin oraz mieście Gubin.

Wyniki głosowania w poszczególnych gminach:

- gmina Dąbie: ZA 20 osób, PRZECIW 9 osób,

- gmina Bytnica: ZA 4 osoby, PRZECIW 24 osoby, WSTRZYMAŁY SIĘ 3 osoby

- gmina Maszewo: ZA 1 osoba, PRZECIW 44 osoby, WSTRZYMAŁA SIĘ 1 osoba

- gmina Bobrowice: ZA 22 osoby, PRZECIW 49 osób

- gmina Gubin: ZA 379 osób, PRZECIW 5 osób

- miasto Gubin: ZA 1065 osób, PRZECIW 3 osoby, 9 głosów NIEWAŻNYCH

W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, będące mieszkańcami powiatu, które w dniu głosowania ukończyły 18. rok życia. Przed otrzymaniem karty do głosowania uczestnik konsultacji jest zobowiązany wylegitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Bezpłatny dojazd na głosowanie autobusami PKS; 2 trasy - wyjazdy o: I - Wężyska 17.15, Czarnowo 17.20, Sarbia 17.25, Retno 17.30, Strumienno 17.35, Stary Raduszec 17.40, Zatoczka PKS koło kościoła św. Jadwigi Śląskiej 17.45, Starostwo 17.50/55.
II - Szklarka Radnicka 17.00, Radnica 17.10, Gostchorze 17.25, Starostwo 17.35. Po głosowaniu bezpłatny powrót.