Informacja dla rodziców, których dzieci
zostały zakwalifikowane do przedszkola w wyniku rekrutacji uzupełniającej
w roku szkolnym 2017/2018. 

Ze względu na trwające prace w obiekcie przyszłego przedszkola przy ulicy Piastów 2 oraz przedłużającym się terminem podpisania umowy pomiędzy gminą Krosno Odrzańskie, a Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania inwestycji, rozpoczęcie funkcjonowania placówki opóźni się. W związku z powyższym otwarcie przedszkola nastąpi w październiku 2017 r.
Lista dzieci zakwalifikowanych po rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 zostanie wywieszona w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim,
ul. Piastów 6d. Przydział grupy do poszczególnego przedszkola będzie podany do końca sierpnia br.

Informacja dla rodziców, których dzieci
nie otrzymały miejsca w oddziałach żłobkowych w przedszkolach
w roku szkolnym 2017/2018.

Z przykrością informujemy, iż zmiany przewidywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące opieki żłobkowej, o których była mowa na spotkaniu w Urzędzie Miasta w maju br. nastąpią dopiero z dniem 1 stycznia 2018 r. Jednocześnie informujemy, iż w zmienionej ustawie nie przewiduje się możliwości lokowania oddziałów żłobkowych w przedszkolach, działających jako część przedszkola. W związku z powyższym gmina Krosno Odrzańskie planuje utworzenie żłobka z 4 oddziałami żłobkowymi w pierwszym kwartale 2018 r.