W związku z powtarzającymi się, w ostatnim czasie, listownymi wezwaniami do zapłaty za wpis
do bazy przedsiębiorców przypominamy, że rejestracja i zmiana wpisu w CEIDG jest wolna od opłat.

Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:
Emilia Dąbek - Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego p. 26 bud. A tel. 68 410 97 43

CEIDG OSTRZEc5bbENIE