Zaproszenie na warsztaty środowiskowe dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji dla obszaru „Dolnego Miasta” Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2023

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim informuje, że od godziny 00.00 dnia 20 lipca do godziny 23.59 dnia 1 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904) wprowadzone zostały na terytorium kraju następujące stopnie alarmowe:

Burza

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu – ostrzega: od godziny 07.30 dnia 13 lipca 2016 r. do godziny 07.30 dnia 15.07.2016 r.

Informujemy o możliwości ubiegania się o nagrodę lub stypendium za osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami, a także o możliwości ubiegania się o nagrodę, stypendium lub wyróżnienie dla zawodników i trenerów wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie kultury fizycznej oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Spółka z o.o. z uwagi na prace modernizacyjne sieci wodociągowej informuje mieszkańców ul. Działkowca w Krośnie Odrzańskim oraz miejscowości Łochowice, że w dniu 12.07.2016 r. (wtorek) od godz. 8:00 do godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

W związku z faktem, iż Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula przebywa w dniach 11-31 lipca br. na urlopie wypoczynkowym, poniedziałkowe dyżury dla mieszkańców zostają w tym terminie zawieszone. Jednocześnie informujemy, że Zastępca Burmistrza przyjmuje petentów w środy pomiędzy godz. 9.00 a 11.00

W krośnieńskim zamku przez całe wakacje będzie można zobaczyć Krosno Odrzańskie w fotografii, malarstwie i pirografii – „Przedwczoraj, wczoraj i dziś”.

Flotylla XXI Flisu Odrzańskiego wyruszyła 25 czerwca z Kędzierzyna Koźle. 9 lipca wpłynie do Szczecina, po pokonaniu szlaku wodnego o długości 655 km (harmonogram w załączniku). Biegnie on przez teren czterech województw: opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.