Już w najbliższą sobotę (09.04) w godz. 10.00 – 12.00 w Galerii Handlowej Horex przy ul. Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim odbędzie się kolejny mobilny dyżur Radnego. Odpowiedzi na Państwa pytania udzielać będzie Radny Krystian Forster. Zachęcamy do kontaktowania się z Radnymi i rozwiązywania problemów naszej społeczności.

Jak co roku, pierwsze wiosenne dni przypominają nam o tragicznych wydarzeniach w historii Narodu Polskiego. 76 lat temu, 10 kwietnia 1940 roku na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR, 21 768 obywateli polskich zginęło przez strzał w tył głowy z rąk radzieckiej policji politycznej – NKWD.

Informujemy, że przy Ośrodku Terapeutycznym „Horyzont Bis” w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Grobla nr 29 codziennie w godzinach od 14.00 do 18.00, funkcjonuje świetlica środowiskowa dla dzieci pn. „Klub Dromader”.

Już w najbliższą sobotę (02.04) w godz. 10.00 – 12.00 w Galerii Handlowej Horex przy ul. Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim odbędzie się kolejny mobilny dyżur Radnego. Odpowiedzi na Państwa pytania udzielać będą Radne Pani Dorota Kwapisiewicz i Pani Kazimiera Potocka. Zachęcamy do kontaktowania się z Radnymi i rozwiązywania problemów naszej społeczności.

Od 3 do 17 marca trwały konsultacje społeczne projektu programu rozwoju pn. „Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2025". Konsultacje objęły teren Gminy Krosno Odrzańskie, a uczestniczyli w nich mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie. Za każdą wniesioną uwagę serdecznie dziękujemy.

Raport z procesu konsultacyjnego do pobrania

We wtorek 22 marca w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Władysław Dajczak podpisał umowy z przedstawicielami 24 lubuskich samorządów, które otrzymały dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Wśród nich znalazła się także gmina Krosno Odrzańskie, która pozyskała blisko 1,5 mln zł na budowę drogi do nowej Komendy Policji. Nasz samorząd reprezentowali burmistrz Marek Cebula oraz skarbnik Ilona Ogiba.

Już w najbliższą sobotę (26.03) w godz. 11.00 – 13.00 w Galerii Handlowej Horex przy ul. Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim odbędzie się kolejny mobilny dyżur Radnego. Odpowiedzi na Państwa pytania udzielał będzie Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Sujak. Zachęcamy do kontaktowania się z radnymi i rozwiązywania problemów naszej społeczności.

21 marca br. Komitet Obrony Budowy Obwodnicy organizuje największą z dotychczasowych manifestacji w sprawie przywrócenia finansowania budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego. Blokada mostu potrwa od godz. 14.00 do 16.00 w systemie 15 na 5, czyli 15 minut blokady i 5 minut przerwy. Podobnie jak wcześniej nie będzie dotyczyła pojazdów uprzywilejowanych.