26 stycznia 2017 r. w sali 1000- lecia Krosna Odrzańskiego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim odbyła się sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Miejskiej. Obradom przewodniczył Bartosz Wojnarowski Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji.

26 stycznia 2017 r. w sali 1000 – lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim odbędzie się sesja inauguracyjna nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Nowi Radni wybrani zostali spośród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Krosno Odrzańskie a w szczególności z Gimnazjum w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach, Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Zespole Szkół w Krośnie Odrzańskim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego, oraz 4-2 Hufca Pracy w Krośnie Odrzańskim.

Znana jest już lista inwestycji, z której mieszkańcy wybiorą te, do realizacji w 2017 roku w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego. W pierwszym etapie do Urzędu Miasta wpłynęło 11 wniosków, spośród których 2 zawierały błędy formalne. Pozostałe 9 poddano weryfikacji merytorycznej pod kątem szacunkowej kwoty zadania, możliwości jego realizacji, gospodarności, itp.

Chociaż Święta już za nami, to echa „Profilaktycznych Mikołajek” zorganizowanych na terenie sołectw gminnych i w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim nie milkną. Ten szczególny czas chcemy miło i długo wspominać, bo działo się przecież niemało.

Realizacja tych dwóch projektów może być wizerunkową inwestycją ostatnich dekad w Gminie Krosno Odrzańskie. Mało tego, w całym regionie może stać się wyznacznikiem sukcesu i sposobu na rewitalizację zniszczonych fragmentów miast. Mowa o pewnej już modernizacji ulic, parku, placu i budynku w dolnej części Krosna Odrzańskiego.

Radni Rady Miejskiej podczas sesji, która odbyła się 21 grudnia br. jednogłośnie przyjęli oświadczenie o wyrażeniu woli wsparcia Powiatu Krośnieńskiego w realizacji zadań związanych z przywróceniem szpitala powiatowego.

W najbliższą niedzielę (18 grudnia 2016 r.) odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. W okręgu wyborczym nr 5, obejmującym ulicę Czarnieckiego i ulicę Poznańską od nr 39 do końca, zostanie wybrany jeden radny Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, w miejsce Pana Radosława Sujaka, który objął funkcję Zastępcy Prezydenta Gorzowa Wlkp. i nie mógł łączyć tej funkcji z mandatem radnego.

Szanowni Państwo, w związku z działaniami, podjętymi przez Gminę Krosno Odrzańskie, w ramach rewitalizacji dolnej, zabytkowej części miasta serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim w dniu 13 grudnia br. o godzinie 16:00 i 17:00. Oba spotkania będą dotyczyły prezentacji podjętych przez gminę działań  w zakresie procesu rewitalizacji.

finansowanie RPO