Na terenie powiatu krośnieńskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden z nich mieści się w Krośnie Odrzańskim w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piastów 10b, pok. nr 015, tel.: 68 383 02 91 i obsługiwany jest przez Okręgową Radę Adwokacką i/lub Okręgową Izbę Radców Prawnych na podstawie porozumienia z Powiatem Krośnieńskim w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z tym, że mieszkańcy ulicy Menniczej (dawnej ul. Marksa), w toku konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic zgłosili do Urzędu Miasta chęć uprządkowania kwestii związanej z tym, że część budynków formalnie znajdowała się przy ul. Murnej, a część przy Marksa,

Każde zapisane dziecko znajdzie miejsce w krośnieńskich przedszkolach. Takie zapewnienia padały z ust włodarzy kilka miesięcy temu i słowo zostanie dotrzymane. Od września co prawda nie ruszy jeszcze nowy obiekt przy ulicy Piastów, jednak do momentu zakończenia tam prac dwa oddziały przedszkolne zostaną zorganizowane przy Szkole Podstawowej nr 3.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego, po konsultacjach z Geodetą Powiatowym, zawiadamia mieszkańców ulic, których nazwy zostały zmienione, że zmiany w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości położonych przy tych ulicach, zostaną wprowadzone z urzędu. Właściciele nieruchomości nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z aktualizacją ksiąg wieczystych, ani składać indywidualnie wniosków.

Od 18 sierpnia br. obowiązywać będą nowe nazwy ulic. Ich zmiana dokonana została na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744) i nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Od 1 sierpnia wchodzą w życie zmiany w programie Rodzina 500+. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ należy złożyć do 31 października 2017 r. W przypadku złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące. Podstawą ustalania dochodu rodziny w okresie zasiłkowym 2017/2018 trwającym od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. będą dochody uzyskane w 2016 roku ( z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego oraz innych niezbędnych do ustalenia prawa dokumentów, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Komunikacja z Urzędem Miasta bez wychodzenia z domu? Dlaczego nie! W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim podpisano umowę na mocy której realizowane będą dostawy i usługi związane z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców”.

W długodystansowym wyścigu po unijne miliony Krosno Odrzańskie przeszło do następnego etapu. Do „mety” pozostało jeszcze jednak sporo. Projekt „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim” opiewający na kwotę 22 milionów złotych został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej.