W ubiegłym roku Sejm RP uchwalił ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nakładając na samorząd obowiązek dokonania zamian nazw w terminie roku od jej wejścia (tj. do 1 września 2017 r.). W związku z tym, także i Krosno Odrzańskie jest zobowiązane to uczynić. W przeciwnym razie Wojewoda, w ciągu trzech miesięcy od upływu ustawowego terminu zmieni nazwę z urzędu. 

W związku ze zbliżającymi się konsultacjami społecznymi dotyczącymi zmiany nazw ulic Komisja doraźna Rady Miejskiej, przy wsparciu historyków: Pana Jerzego Szymczaka i Pana Tomasza Struka wypracowała nazwy, które poddane zostaną pod opinię mieszkańców. Ich opisy znajdują się TUTAJ

27 i 28 maja największa w mieście impreza dla dzieci. Darmowe zjeżdżalnie, gry, zabawy i konkursy. Do tego przegląd szkół, przedszkoli i szkół tańca, czyli Rybkobranie czas zacząć!

Zapraszamy rodziców dzieci, które nie otrzymały miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018 na spotkanie organizacyjne poświęcone utworzeniu od września nowych miejsc w przedszkolach na terenie gminy, które odbędzie się w poniedziałek, 22 maja 2017 r. o godz. 16:30 w Sali 1000 – lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim wraz z zespołem projektu „W Dialogu” zaprasza wszystkich mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania plaży miejskiej w Łochowicach. 

Powiat Krośnieński w dniu 4 maja ogłosił konkurs plastyczny pn. „Akcja segregacja”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Krośnieńskiego. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

Aby wziąć udział w konsultacjach należy zapisać się na debatę tekstową. Można to zrobić zarówno poprzez rejestrację na platformie internetowej dostępnej TUTAJ jak również zgłaszając się telefoniczne pod numerem 68 410 97 82 lub osobiście, w Urzędzie Miasta przy ul. Parkowej 1, budynek B, pokój nr 10, w godzinach od 8.00 do 14.00.

9 maja w godzinach od 9.00 do 15.45 w Sali 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim odbędzie się bezpłatne szkolenie z pisania wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się m.in. jak uzasadnić potrzebę realizacji projektu, określić grupę docelową i celu projektu oraz jak ustalić harmonogram.