Rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) podczas odnotowanych ostatnio zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne mają prawo do pomocy w formie zasiłku celowego przyznawanego na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r., poz. 1769). Kwota zasiłku wynosi do 6 tysięcy zł (na podstawowe potrzeby bytowe, drobne remonty). Podstawą do określania wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego właściwego ośrodka pomocy społecznej (część VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego).

 Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonym wykazie.

W dniu 21 września 2017 r. Burmistrz Krosna Odrzańskie zarządzeniem nr 172/17 powołał skład Krośnieńskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji. Członkowie Rady zostali wyłonieni spośród osób zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, reprezentujące środowiska seniorów oraz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie. Kadencja Rady będzie trwała od września 2017 r. do września 2019 r. 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”, które odbędzie się 11 października 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0).

W dniu 26 września 2017 r. na XXXIX nadzwyczajnej sesji Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim przyjęła apel o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia środków finansowych pozwalających na funkcjonowanie i rozwój Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.

Na terenie powiatu krośnieńskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden z nich mieści się w Krośnie Odrzańskim w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piastów 10b, pok. nr 015, tel.: 68 383 02 91 i obsługiwany jest przez Okręgową Radę Adwokacką i/lub Okręgową Izbę Radców Prawnych na podstawie porozumienia z Powiatem Krośnieńskim w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z tym, że mieszkańcy ulicy Menniczej (dawnej ul. Marksa), w toku konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic zgłosili do Urzędu Miasta chęć uprządkowania kwestii związanej z tym, że część budynków formalnie znajdowała się przy ul. Murnej, a część przy Marksa,

Każde zapisane dziecko znajdzie miejsce w krośnieńskich przedszkolach. Takie zapewnienia padały z ust włodarzy kilka miesięcy temu i słowo zostanie dotrzymane. Od września co prawda nie ruszy jeszcze nowy obiekt przy ulicy Piastów, jednak do momentu zakończenia tam prac dwa oddziały przedszkolne zostaną zorganizowane przy Szkole Podstawowej nr 3.