Władze miasta zdecydowanie reagują na każdą informację o nielegalnych wysypiskach śmieci. Każde zgłoszenie jest przyjmowane, a w rejon zdarzenia są wysyłani strażnicy miejscy. W ostatnich dniach udało się funkcjonariuszom ujawnić kolejne nielegalne składowisko odpadów. Sprawca, mieszkaniec Zielonej Góry szybko został ustalony i ukarany mandatem karnym. Przypominamy, że przy ul. Wiejskiej znajduje się PSZOK, do którego za darmo można oddać wielkogabarytowe odpady komunalne.

7Co to jest Paszport Rzeki Odry? To "dokument", dzięki któremu dzieci uczą się rozpoznawać gatunki ryb występujące w Odrze, poznają lokalizację ważnych miejsc takich jak instytucje publiczne czy ośrodki kultury oraz poznają atrakcje turystyczne. Akcja polega na zebraniu 16 pieczątek do paszportu w okresie od 1 marca do 10 czerwca.

Dotacje na usunięcie azbestuInformujemy, że do 31 marca 2018 r. przyjmowane są wnioski o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Wnioski można pobrać ze strony http://www.krosnoodrzanskie.pl/azbest i po wypełnieniu złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Do wniosku należy dołączyć mapkę w skali 1:500 lub 1:1000 oraz zgłoszenie wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim (kserokopia z potwierdzeniem złożenia). Dodatkowe informacje można zasięgnąć pod nr telefonu 68 4109761.

 Walka trwała do samego końca. Mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie po raz kolejny pokazali, że można na nich liczyć. Ważny głos w Budżecie Obywatelskim oddało 6314 osób, co stanowi 43,15% uprawnionych do głosowania.Najwięcej głosów, bo aż 1222 uzyskało zadanie związane z doposażeniem placów zabaw w miejscowościach Osiecznica, Stary Raduszec, Nowy Raduszec, Strumienno, Chojna. Na drugim miejscu z 1069 głosami uplasował się projekt budowy placów fitness w miejscowościach Łochowice, Kamień, Retno, Szklarka Radnicka, Chojna, Gostchorze, Brzózka. W finałowej trójce znalazło się także zadanie zgłoszone przez Szkołę Podstawową nr 3 w Krośnie Odrzańskim związane z budową bezpiecznego i nowoczesnego placu dla uczniów.

Kogo zobaczymy w czerwcu na rybobraniowej scenie? Jakie inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego będą realizowane w tym roku? Co kryje się pod tajemniczą nazwą Smart City? Te pytania zadaje sobie wielu mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie. Odpowiedzi poznamy już 1 marca.

W związku z trwającymi feriami zimowymi Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzić będzie na terenie powiatu krośnieńskiego kampanię edukacyjną „Zdrowe i bezpieczne ferie zimowe”, która skierowana jest do dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli i wychowawców w placówkach wypoczynku zimowego. Tematyka kampanii obejmować będzie zagadnienia z zakresu promowania racjonalnej diety i aktywności fizycznej, życia w świecie wolnym od uzależnień, profilaktyki chorób zakaźnych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim, na podstawie art. 160 i 168 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23) wybierze dodatkowych ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 marca 2018 roku.

Poniżej prezentujemy wszystkie ważne terminy oraz kryteria, jakie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym: