Komunikacja z Urzędem Miasta bez wychodzenia z domu? Dlaczego nie! W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim podpisano umowę na mocy której realizowane będą dostawy i usługi związane z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców”.

Jego celem jest poprawa dostępu sektora biznesu, obywateli, osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych i instytucji do elektronicznej administracji samorządowej w Gminie Krosno Odrzańskie poprzez uruchomienie pakietu e-Usług. Projekt zakłada także optymalizację zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną poprzez budowę Centrum Zarządzania Siecią w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Jest to innowacyjne na skalę województwa przedsięwzięcie, w ramach którego każdy z mieszkańców Gminy będzie miał indywidualne konto, za pomocą którego zagłosuje w budżecie obywatelskim, czy zapłaci podatki. Ponadto będzie miał możliwość sprawdzenia stanu opłat lokalnych, założenia i wysłania sprawy do Urzędu za pomocą udostępnionych formularzy oraz sprawdzania jej stanu załatwienia, złożenia deklaracji podatkowych i „śmieciowych”, rejestracji dziecka do szkół i przedszkoli czy też rezerwacji terminu ślubu. A to tylko niektóre z możliwości systemu. Zakończenie realizacji projektu jest planowane na koniec kwietnia 2018 roku. Jego całkowity koszt to 2,7 mln zł, z czego 2,3 zostało pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, oś priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy, działanie 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

20246483 1479637052096458 7937688954201363858 n