Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza nabór kandydatów do Krośnieńskiej Rady Seniorów. Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie w zamkniętej kopercie z dopiskiem, „Nabór do Krośnieńskiej Rady Seniorów”, osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta) w terminie od dnia 09 czerwca 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu dostępne są pod poniższym linkiem.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/110/4616/Ogloszenie_o_naborze_kandydatow_do_Krosnienskiej_Rady_Seniorow/