Informujemy, że przy Ośrodku Terapeutycznym „Horyzont Bis” w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Grobla nr 29 w każdy poniedziałek w godzinach 14.00–17.00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 14.00-18.00, funkcjonuje świetlica środowiskowa dla dzieci pn. „Klub Dromader”.
Dzieci mogą ciekawie i twórczo spędzić czas wolny pod okiem wychowawcy i pobawić się z rówieśnikami. Świetlica oferuje swoim uczestnikom różnorodne zajęcia plastyczne, sportowe, gry dydaktyczne i edukacyjne oraz poczęstunek.
Ponadto przypominamy, że druga ze świetlic środowiskowych w naszym mieście prowadzona jest przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i znajduje się przy ulicy Świerczewskiego 6 w Krośnie Odrzańskim. Świetlica czynna jest w każdy czwartek godzinach od 14.00 do 17.00.
Chętnych zapraszamy do udziału w zajęciach.

FUNKCJONOWANIE ŚWIETLIC JEST DOFINANSOWANE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2017.