26 stycznia 2017 r. w sali 1000- lecia Krosna Odrzańskiego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim odbyła się sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Miejskiej. Obradom przewodniczył Bartosz Wojnarowski Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji.

W porządku obrad znalazło się m.in. wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze, złożenie ślubowania oraz wybór Prezydium Młodzieżowej Rady. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady została Aleksandra Paliwoda, zaś Wiceprzewodniczącymi Weronika Michałowska i Błażej Basaj. Funkcję Sekretarza objęła Gabriela Komisarek. Gratulacje nowo wybranej Radzie złożyli Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Rogowski. Do życzeń przyłączyli się również obecni na sesji, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Barbara Groncik, Dyrektor Biblioteki Publiczej Miasta i Gminy Danuta Gzik oraz  Dyrektor Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” Tomasz Miechowicz a także Radni Rady Miejskiej Kazimiera Potocka, Dorota Kwapisiewicz, Danuta Cierpisz oraz Bartosz Zaborowicz. Spotkanie było także okazją do wręczenia podziękowań Młodzieżowej Radzie Miejskiej III kadencji. Dziękując za trzyletnią współpracę Burmistrz Marek Cebula życzył ustępującym radnym wszelkiej pomyślności na drodze dalszego pogłębiania wiedzy o demokratyzacji życia społecznego.

I Sesja MRM kadencji 2017-19_008
I Sesja MRM kadencji 2017-19_008
I Sesja MRM kadencji 2017-19_010
I Sesja MRM kadencji 2017-19_010
I Sesja MRM kadencji 2017-19_038
I Sesja MRM kadencji 2017-19_038
I Sesja MRM kadencji 2017-19_049
I Sesja MRM kadencji 2017-19_049
I Sesja MRM kadencji 2017-19_074
I Sesja MRM kadencji 2017-19_074
I Sesja MRM kadencji 2017-19_110
I Sesja MRM kadencji 2017-19_110
I Sesja MRM kadencji 2017-19_123
I Sesja MRM kadencji 2017-19_123