Znana jest już lista inwestycji, z której mieszkańcy wybiorą te, do realizacji w 2017 roku w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego. W pierwszym etapie do Urzędu Miasta wpłynęło 11 wniosków, spośród których 2 zawierały błędy formalne. Pozostałe 9 poddano weryfikacji merytorycznej pod kątem szacunkowej kwoty zadania, możliwości jego realizacji, gospodarności, itp.

Wszystkie wnioski okazały się poprawne, w związku z powyższym trafiły na listę projektów poddanych pod głosowanie, które potrwa od 16 do 27 stycznia. Wówczas mieszkańcy, na specjalnych ankietach, które są dostępne w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej www.krosnoodrzanskie.pl/budzetobywatelski będą mogli zaznaczyć maksymalnie 1 zadanie, które ich zdaniem powinno zostać zrealizowane w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego. Nowością w tym roku jest możliwość głosowania przez osoby, które ukończyły 16 lat, jednak aby ich głos był ważny do ankiety należy dołączyć wypełnione oświadczenie opiekuna prawnego.

Wyniki Budżetu Obywatelskiego ogłoszone zostaną 23 lutego, podczas spotkania z cyklu „Gmina Przyszłości”.

ANKIETA DO GŁOSOWANIA

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO

budżet obywatelski 2017 zadania ostateczny