Radni Rady Miejskiej podczas sesji, która odbyła się 21 grudnia br. jednogłośnie przyjęli oświadczenie o wyrażeniu woli wsparcia Powiatu Krośnieńskiego w realizacji zadań związanych z przywróceniem szpitala powiatowego. Jednocześnie podkreślili konieczność otrzymania ze Starostwa dokładnych analiz finansowych, w oparciu o które ustalą wysokość pomocy przekazanej na ten cel z budżetu gminy.

Oświadczenie Rady Miejskiej w sprawie szpitala powiatowego