W najbliższą niedzielę (18 grudnia 2016 r.) odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. W okręgu wyborczym nr 5, obejmującym ulicę Czarnieckiego i ulicę Poznańską od nr 39 do końca, zostanie wybrany jeden radny Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, w miejsce Pana Radosława Sujaka, który objął funkcję Zastępcy Prezydenta Gorzowa Wlkp. i nie mógł łączyć tej funkcji z mandatem radnego.


Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej będzie się znajdował w Szkole Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Pułaskiego 3. Głosowanie odbędzie się w godzinach od 7:00 do 21:00. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Więcej szczegółów dotyczących wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim pod poniższym linkiem:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/358/Wybory_uzupelniajace_do_Rady_Miejskiej_-_2016/#