Informujemy, że w związku z zabezpieczeniem świadczeń opieki zdrowotnej na terenie powiatu krośnieńskiego:
- od 26 listopada br. – w soboty, niedziele i święta w godz. od 8.00 do 8.00 dnia następnego w Krośnie Odrzańskim będą dyżurowali lekarz i pielęgniarka udzielając świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Ośrodku Terapii Grunwald Stanisław Bojkowski ul. Bohaterów Wojska Polskiego 24, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel: 68 420 04 14,
- w soboty i niedziele w celu wykonania zabiegów pielęgniarskich: iniekcji i opatrunków, pacjenci mogą zgłaszać się w godz. od 8.00 do 18.00 do Wojskowej Specjalistycznej Przechodni Lekarskiej w Gubinie ul. Kresowa 258, tel: 68 455 80 62 lub 68 455 80 77,
- w dniu 18 listopada br. wszyscy pacjenci Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Nowego Szpitala Powiatu Krośnieńskiego zostali przeniesieni do innych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych na terenie województwa lubuskiego,
Na stronie Internetowej Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ została utworzona specjalna zakładka informacyjna dla pacjentów z powiatu krośnieńskiego z aktualnymi informacjami skierowanymi dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Całodobowo działa infolinia.

Kliknij link