Mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie wielokrotnie udowadniali, że zaangażowanie w lokalne sprawy jest dla nich niezwykle istotne. Działalność społeczna nie pozostaje bez echa i jest doceniana, m.in. poprzez przyznawanie wysokich odznaczeń państwowych. Jednym z nich są Krzyże Zasługi przyznawane osobom, które wyróżniają się w pracy dla kraju i społeczeństwa, spełniając czyny wychodzące poza zakres ich codziennych obowiązków.
Podczas uroczystości, która odbyła się 30 sierpnia br. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze odznaczenia trójce krośnian - Danucie Cierpisz, Ewie Nowickiej oraz Jerzemu Szymczakowi w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.
Obecny na spotkaniu Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula, który wnioskował o nadanie odznaczeń, podkreślał, że to zaszczyt i honor być włodarzem Gminy, w której żyją tak aktywni mieszkańcy.
Poniżej prezentujemy fragmenty uzasadnień.

Pani Danuta Cierpisz (Brązowy Krzyż Zasługi)
Pani Danuta Cierpisz jest osobą wyróżniającą się, zaangażowaną w działalność społeczną w zakresie pielęgnowania rozwoju świadomości historycznej, obywatelskiej oraz sprawności i kultury fizycznej poprzez wspieranie wszelkich form wypoczynku i turystyki. Swój wolny czas w większości poświęca dla działalności społecznej. W latach 1973-1990 w Organizacji Rodzin Wojskowych (ORW)
w Garnizonie w Krośnie Odrzańskim, od 1991 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno
- Krajoznawczego. W latach 2000-2002 r. była sekretarzem Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim, a od 2002 r. jest Prezesem Oddziału Wojskowego PTTK w Krośnie Odrzańskim.
W latach 2005-2009 była wiceprzewodniczącą, natomiast w latach 2009–2013 przewodniczącą Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK. Od 2013 r. sprawuje funkcję wiceprzewodniczącej Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK, jest również Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- – Krajoznawczego. Dzięki determinacji, zapałowi i pasji Pani Prezes zrzesza ludzi z terenów naszej gminy, którzy mogą aktywnie spędzić wolny czas.

Pani Ewa Nowicka (Brązowy Krzyż Zasługi)
Zajmowała się organizacją Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim. Po powołaniu tej jednostki, 3 stycznia 2001 r. zostało jej powierzone stanowisko Kierownika. Funkcję tą sprawuje do dziś. Jest osobą odpowiedzialną, bardzo zaangażowaną w wykonywanie pracy
z osobami niepełnosprawnymi, o czym świadczą działania wykraczające poza podstawowy zakres obowiązków. Ma wiele ciekawych pomysłów i nowoczesne podejście do zarządzania jednostką. Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury. Bierze udział m.in.
w Tygodniu Osób Niepełnosprawnych czy Jasełkach. Co roku organizuje cykliczną imprezę kulturalną, Przegląd Małych Form Teatralnych i Muzycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pozyskuje środki zewnętrzne oraz koordynuje cały projekt. Warsztaty Terapii Zajęciowej wpisały się
w krajobraz szerokorozumianej pomocy społecznej . Dla osób z niepełnosprawnością jest to jedyna szansa na rehabilitację społeczną i zawodową. Dzięki warsztatom mogą zdobyć nowe umiejętności. Krośnieńska placówka posiada 8 różnych pracowni: ogólnotechniczną, florystyczną, komputerową, krawiecko-hafciarską, artystyczną, gospodarstwa domowego oraz od niedawna rozwoju osobistego
i zawodowego.

Pan Jerzy Szymczak (Złoty Krzyż Zasługi)
Pan Jerzy Szymczak jest społecznikiem, pasjonatem historii, regionalistą. Człowiek, o którym można napisać kilka książek. Jeden ze współzałożycieli Stowarzyszenia Homo Artifex w Krośnie Odrzańskim. Od lat związany z Zamkiem Piastowskim. Inicjator działań związanych z częściową renowacją obiektu. Zorganizował Izbę Regionalną, w której aranżuje wystawy stałe np. w 2003 r. „Przez lądy
i morza”, „Dzieje miasta i przedmiotów”, w 2004 r. „Krosno w badaniach archeologicznych”, w 2005 r. „Krosno w dokumentach”, „Niemi świadkowie dziejów”, „100 odsłon na 100 lecie mostu”, „Klabund – poeta i pisarz krośnieński”. Od lutego 2010 r. tj. od powstania Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, jest silnie związany z tą jednostką. Zajmuje się przede wszystkim oprowadzaniem turystów po komnatach zamkowych, stałą opieką nad ekspozycjami, koordynuje przedsięwzięcia w zakresie organizacji wystaw artystycznych. W lutym 2015 r. pracował przy wystawach czasowych „Cztery żywioły – woda”, „Zapomniane Sacrum”. Pan Jerzy Szymczak pozyskuje eksponaty i depozyty, uczestniczy w badaniach archeologicznych, wykopaliskach, ocenia wartość historyczną znalezionych przedmiotów, uzyskane przedmioty przekazuje jako nowe ekspozycje zamkowe. Od 2003 r. jest Społecznym Opiekunem Zabytków. Koncentruje się na stałym nadzorze nad prowadzonymi pracami porządkowymi, gromadzeniem materiałów, katalogowaniem zbiorów oraz popularyzowaniem i promowaniem nowatorskich i wartościowych zjawisk społecznych ruchu kulturalnego. Ofiarna działalność Pana Jerzego Szymczaka na rzecz upowszechniania wiedzy i dziedzictwa kulturowego Gminy Krosno Odrzańskie zasługuje na uwagę. Dba o to, aby wartość historyczna zdarzeń, miejsc oraz przedmiotów zajmowała zaszczytne miejsce
w historii regionu i kraju.

14068289_1211990482186216_3002520782523616270_n
14068289_1211990482186216_3002520782523616270_n
14089060_1211990472186217_7100074749919387584_n
14089060_1211990472186217_7100074749919387584_n
14102444_1211990512186213_5097089520982065492_n
14102444_1211990512186213_5097089520982065492_n
14203170_1211990515519546_244074186547325205_n
14203170_1211990515519546_244074186547325205_n