Od 1 września 2016 r. rusza Zespół Szkół w Krośnie Odrzańskim, w którego skład wchodzą Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie Odrzańskim oraz Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim. Placówki te od lat mieściły się w tym samym budynku oraz korzystały ze wspólnych obiektów. Dyrektorem Zespołu Szkół została Pani Wiesława Kołarzyk, która uzyskała akceptację Komisji Konkursowej.
Z dniem 1 września 2016 r. powstaje również Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21. W jego skład wchodzić będzie Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośnie Odrzańskim oraz Przedszkole w Starym Raduszcu. Dyrektorem placówki została Pani Wioletta Radecka-Weretko.
Z dniem 1 września 2016 r. powstanie również nowy oddział Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim mieszczący się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim a także Punkt Przedszkolny dla dzieci 5- i 6-letnich przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim. W związku z tym lokale dostosowano do wymogów przedszkolnych.
Trwają parce remontowe w naszych szkołach i przedszkolach. I tak modernizacji ulega Przedszkole nr 1 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Srebrna Góra 2, gdzie zostaną wyremontowane sale zabaw oraz toalety i szatnie dla dzieci. Na ukończeniu jest remont parteru w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim. Pomalowano tam klasy oraz korytarz szkolny.
Ponadto drobne prace remontowe prowadzone były w wielu placówkach oświatowych tak, aby dzieci i młodzież rozpoczynając nowy rok szkolny uczyły się w lepszych i bezpieczniejszych warunkach.