Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o. ogłasza konkurs pod nazwą Kanał TV mający na celu promowanie ochrony środowiska poprzez przyłączanie się gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej lub korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej.

 

W ramach konkursu należy m.in. posiadać przyłączone do sieci kanalizacji sanitarnej gospodarstwo domowe na terenie gminy Krosno Odrzańskie i zawartą umowę na odprowadzanie ścieków, zaproponować hasło promujące ochronę środowiska poprzez przyłączanie się do sieci kanalizacji sanitarnej lub korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej, złożyć w terminie do 30.04.2016 r. w sekretariacie KPWK Sp. z o.o. wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.
Nagrodą w konkursie Kanał TV jest telewizor marki Samsung (LED, 43 cale, Full HD).
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl oraz w siedzibie KPWK Sp. z o.o.
Zgłoszenia udziału w konkursie Kanał TV przyjmowane są do 30.04.2016 r.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia