24 uczniów z gminy Krosno Odrzańskie – najlepszych z najlepszych - otrzymało stypendia za wybitne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2015/2016. Stypendia w wysokości kilkuset złotych przyznawane są na wniosek dyrektora szkoły lub rodzica.

Poprzeczka postawiona jest wysoko, bowiem nagrody otrzymują tylko najlepsi z najlepszych. Średnia ocen musi wynosić co najmniej 5,4 a zachowanie powinno być bardzo dobre. Pod uwagę brane są także punkty zdobywane w olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim czy międzynarodowym. Jednak uczniów z takimi lub jeszcze lepszymi wynikami nie brakuje. Wielu z nich osiągnęło średnią wynoszącą nawet 5,8. Co więcej, podczas spotkania w Urzędzie Miasta nie brakowało znajomych twarzy. W Gminie są bowiem uczniowie, którzy regularnie osiągają wyśmienite wyniki. – Mamy bardzo zdolną i utalentowaną młodzież, która traktuje naukę jak przyjemność. Tych znakomitych wyników nie byłoby rzecz jasna bez ciężkiej i systematycznej pracy, a także ogromnego wsparcia rodziców i opiekunów – podkreśla Barbara Groncik, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Stypendia burmistrza przyznawane są od 2013 roku.
Obszerną relację z uroczystości można znaleźć na kanale YouTube Krośnieńskiej TV.

Wykaz stypendystów:
• Maja Weretko – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,60; zachowanie – wzorowe;
• Milena Adamowicz – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,50; zachowanie – wzorowe;
• Karolina Dunajska – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,57; zachowanie – wzorowe;
• Kamila Dunajska – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,50; zachowanie – wzorowe;
• Klaudiusz Dankowski – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,60; zachowanie – wzorowe;
• Gabriela Jachacz – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,64; zachowanie – wzorowe;
• Natalia Bielewicz – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,57; zachowanie – wzorowe;
• Piotr Wieczorek – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,50; zachowanie – wzorowe;
• Barbara Wróbel – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,45; zachowanie – wzorowe;
• Zuzanna Brysz – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,60; zachowanie – wzorowe;
• Błażej Basaj – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,82; zachowanie – wzorowe;
• Adrianna Świadek – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,45; zachowanie – bardzo dobre;
• Adrian Kasperski – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,45; zachowanie – wzorowe;
• Maksymilian Serbinowski – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,50; zachowanie – wzorowe;
• Tymon Sójka – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,45; zachowanie – wzorowe;
• Julia Struk – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,54; zachowanie – wzorowe;
• Igor Lisowski – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,45; zachowanie – wzorowe;
• Jakub Dąbrowski – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,42; zachowanie – wzorowe;
• Julia Dąbrowska – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,58; zachowanie – wzorowe;
• Martyna Sosnowska – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,63; zachowanie – wzorowe;
• Wiktoria Sosnowska – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,45; zachowanie – wzorowe;
• Maria Jóźwiak – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,44; zachowanie – wzorowe;
• Karolina Rentel – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,50; zachowanie – wzorowe;
• Hanna Samulska – średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2015/2016 – 5,55; zachowanie – wzorowe.

2016 02 12 stypendia Burmistrza 2 of 15

2016 02 12 stypendia Burmistrza 7 of 15

2016 02 12 stypendia Burmistrza 13 of 15