Informujemy, że w dniu 10 lutego 2016 r. o godzinie 9:00 w sali 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/231/Informacje_o_termina...

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/148/Projekty_Uchwal_Rady/