Szanowni Mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie, Mieszkańcy Powiatu,

1 lutego zakończyły się przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy powiatu krośnieńskiego na krośnieńsko - gubiński.

Pragnę serdecznie Państwu podziękować za tak liczną obecność przy urnach, ale przede wszystkim za to, że Mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie potrafią się zjednoczyć. W poniedziałkowych konsultacjach wzięły udział 3633 osoby. Oddano 3465 głosów przeciwko zmianie nazwy, 156 za, pozostałe były nieważne, bądź wstrzymujące.

Uwzględniając wyniki z głosowań w gminach Dąbie, Bobrowice, Bytnica, Maszewo, Gubin o statusie wiejskim oraz Gubin o statusie miejskim możemy zauważyć, że za zamianą nazwy powiatu krośnieńskiego na krośnieńsko - gubiński opowiedziało się 1647 mieszkańców powiatu, natomiast przeciw - 3599.

Wierzę, że to zakończy podziały pomiędzy mieszkańcami naszych gmin, w tym w szczególności Gubina i Krosna Odrzańskiego. Niejednokrotnie pokazaliśmy, że potrafimy ze sobą dobrze i skutecznie współpracować, czego najlepszym przykładem jest projekt wspólnej promocji gospodarczej.

Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Teraz nadszedł czas spokojnego rozwiązywania realnych problemów, których jest niestety wiele. Jestem jednak przekonany, że jeśli mieszkańcy całego Powiatu Krośnieńskiego zjednoczą się tak, jak podczas przeprowadzonych konsultacji, osiągniemy wymierny sukces.

Z wyrazami szacunku

Marek Cebula

Burmistrz Krosna Odrzańskiego