Muzeum Historii Polski ogłosiło konkurs grantowy „Patriotyzm jutra”. Stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski mogą otrzymać od 5 do 70 tys. zł na projekty związane z „odkrywaniem, dokumentowaniem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspierające inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury”.

30 czerwca 2018 r. kończy się okres, w którym zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane w formie papierowej. Od 1 lipca 2018 r. lekarze będą je wystawiać wyłącznie w formie elektronicznej (e-ZLA). W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Krośnie Odrzańskim zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 8 lutego 2018 r. Zapisy są przyjmowane pod nr tel. 68 383 87 46 wew. 11.Szkolenie dotyczy płatników.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu ostrzega przed silnym wiatrem. Dzisiaj od godziny 15.00 do jutra (19.01.2018 r.), do godz. 6.00 prognozowane są podmuchy z zachodu i północnego zachodu o średniej prędkości do 45 km/h, a w porywach nawet do 110 km/h. Przy opadach śniegu miejscami powstaną zawieje śnieżne. W związku z powyższym możliwe jest wystąpienie poważnych utrudnień komunikacyjnych, a także uszkodzeń i awarii infrastruktury energetycznej.

Na stronie www.krosnoodrzanskie.pl – zakładka organizacje pozarządowe – konkursy ofert oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta został opublikowany otwarty konkurs ofert na wsparcie działań publicznych

Inspektorat ZUS w Krośnie Odrzańskim zaprasza 29 stycznia 2018 r. na szkolenie "E-Składka - nowy wymiar rozliczeń", skierowane do płatników składek.

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2017 r. o godzinie 8:00 w sali 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs skierowany do uczniów szkół średnich. Celem jest popularyzowanie wiedzy na temat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania organów władzy w demokracji parlamentarnej, współczesnych systemów politycznych oraz prawa konstytucyjnego.

Droga do zatrudnienia to projekt, którego celem jest pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy. Celem projektu jest wyższa zdolność do podjęcia zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy, dzięki zwiększeniu motywacji, sprecyzowaniu celów zawodowych, nabyciu kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz umiejętności skutecznego poszukiwania zatrudnienia.