Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. zaprasza przedsiębiorców na spotkanie, które odbędzie się 26 lutego w godzinach od 10:00 do 13:00 w Gorzowie Wielkopolskim.

Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, które przystąpiły do projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’.

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie programów spotkań młodzieży ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na 2018 r. Stawki ryczałtowe pozostają w tym roku na takim samym poziomie, jak w roku ubiegłym. Wszystkie kompletne projekty zaplanowane do realizacji w 2018 r., które wpłyną do Jednostki Centralnej PNWM do 20 maja otrzymają dofinansowanie na średnim poziomie 69% maksymalnych stawek ryczałtowych.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych" – Lubuskie Inicjatywy Senioralne. Zgodnie z „Wojewódzkim Programem na rzecz Osób Starszych", o którym mowa w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku", wsparcie zadania w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim, obejmuje:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

28 lutego 2018 roku o godz. 16:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim odbędzie się debata społeczna, której celem będzie m.in. wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tematem spotkania mieszkańcy naszej Gminy. Serdecznie zapraszamy!

Informujemy, że w dniu 9 lutego r. o godzinie 9:00 w sali 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2017 r. o godzinie 8:00 w sali 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.