1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie - największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Przez 63 dni żołnierze Armii Krajowej i mieszkańcy Warszawy prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej. Dla upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, z polecenia Wojewody Lubuskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 r., o godzinie 17.00, w Krośnie Odrzańskim zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych. Nadany zostanie sygnał ciągły, trwający 1 min.

Takiego wozu strażackiego mogą zazdrościć strażakom ochotnikom z Wężysk wszyscy koledzy. Nie ma się co dziwić. Jest to bowiem jedyny taki pojazd w powiecie krośnieńskim. I jako jedyny jest wyposażony w tak nowoczesny sprzęt.

3 lipca ekspedycja „Sky is the limit" w składzie: Krzysztof Sabaciński (Szprotawa), Arkadiusz Dybiec (Kamienna Góra) oraz Tomasz Mierzejewski (Krosno Odrzańskie) wyruszyła z lotniska we Wrocławiu do Gruzji, aby zdobyć górę Kazbek.

Lokalna Grupa Działania Zielone Światło zaprasza do aplikowania o środki na realizację zadań polegających na organizacji wydarzeń mających na celu aktywizację i integrację mieszkańców.

Wprowadzenie do prezentacji pisma „Solidarność Krośnieńska”, który Państwu przedstawiamy jest wyłącznie szkicem mającym na celu wskazanie ważnej roli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w regionie krośnieńskim. Skupia się na powstaniu związku, wydawnictwie „Solidarność Krośnieńska” i krótkim nakreśleniu losów działaczy po wprowadzeniu stanu wojennego (13.12.1981 r.).

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje mieszkańców prowadzących działalność rolniczą o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy. Do wniosku należy dołączyć wniosek o dopłaty do ARiMR i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Ze względu na bardzo niski stan wody w Odrze i ogólną złą sytuację hydrologiczną w sezonie bieżącym, rejsy statkiem ZEFIR w Krośnie Odrzańskim, zaplanowane w terminie od 5 do 10 lipca 2018 r. nie odbędą się.
W imieniu operatorów za utrudnienia przepraszamy.

Centralne miejsce Krosna Odrzańskiego. Park Tysiąclecia. Miejsce bardzo popularne i lubiane. Już niedługo rozpocznie się jego rewitalizacja. Burmistrz Marek Cebula podpisał umowę na renowację parku.