Informujemy, że w dniu 8 styczniao godzinie 9:00 w sali 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się IV Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023.

Wyniki rekrutacji osób zakwalifikowanych do projektu pn. „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, w Biurze Obsługi Interesanta oraz w budynku B, pok. nr 10.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim będzie czynny do godziny 12.00. Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste) będzie pracował do godz. 13.00, a Biuro Obsługi Interesanta do godz. 14.00.

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, użytkownik wieczysty gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanie się ich właścicielem.

Na prośbę Dyrektora Oddziału Zakładu Usług Społecznych w Zielonej Górze, w związku z wejściem od 1 stycznia 2019 r. przepisów ustawy związanej ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją, informujemy o zmianach w tym zakresie. Komunikat dla przedsiębiorców znajduje się TUTAJ. Informacje dla firm zewnętrznych (np. biur rachunkowych) znajdują się TUTAJ. Ulotka poświęcona akcji e-AKTA do pobrania TUTAJ.

Informujemy, że w dniu 19 grudnia o godzinie 9:00 w sali 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się III sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023.

Porządek obrad

W związku z planowanym otwarciem Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim, informujemy o wolnych stanowiskach pracy: 

Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2018 r., z polecenia Wojewody Lubuskiego, w godzinach od 12.00 do 12.30 na terenie Krosna Odrzańskiego zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych. Zostaną nadane następujące sygnały:

- ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.;
- odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.