W kraju istnieją systemy powiadamiania i alarmowania. Trzon systemu stanowią centra zarządzania kryzysowego oraz właściwe komórki w urzędach gmin, które lokalnie stosują różnego typu metody i narzędzia komunikacji celem dotarcia z ostrzeżeniem do jak najszerszego grona mieszkańców.

W naszej Gminie Krosno Odrzańskie, od lat funkcjonuje bezpłatny system informacji dla mieszkańców o zagrożeniach w którym można się zarejestrować korzystając ze strony internetowej
https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/bf308d90/Gmina-Krosno-Odrzańskie

Niezależnie od tego wartym polecenia jest Regionalny System Ostrzegania (RSO), a w szczególności aplikacja mobilna na smartfony. Bezpłatna aplikacja mobilna RSO oraz serwisy telewizji hybrydowej umożliwiają dostęp do komunikatów generowanych na terenie całego kraju.