Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 15.09.2018 r. do 31.12.2018 r."
Zarządzenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego  92/2018, 93/2018