Przypominamy, że do 31 maja 2017 roku należy uiścić II ratę opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim lub na rachunek gminy 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055.